หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ในรอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตของเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานติดตามควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ในรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปี 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439