หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ ศศิวิมลกาล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ
โทร : 061-796-6991
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439