หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ รวม ๕ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทอม 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80 - 9878 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439