หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
  
 
นายนพดล โตอุ่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ
 
 
นายสมยศ พุทพิพิส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ
 
 
 
นายธีรพงศ์ สงวนเผ่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ
 
นางน้ำอ้อย น้อยเปลี่ยน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ
 

 
 


 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439