หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร ครับ
 
 
 
 

 
โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  
 

โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

          ด้วยเทศบาลตำบลทับคล้อ ได้ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรมบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับคล้อ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทั้งกายใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกตามจินตนาการของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมด้านต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์จินตนาการ การประกวดเขียนเรียงความ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16.26 น. โดย Thabklo Municipality

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439