หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในลำคลอง สังกัดกองสาธารณสุขฯ  6 พ.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ  6 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อใหม่  6 พ.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง  5 พ.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินการสำหรับการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นบัญชีรายรับและร่ายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางไปรษณีหรือไปรษณีอิเล็กทรอนิส์ พ.ศ.2564  5 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (บางส่วน)  3 พ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายใหม่ เดือนเมษายน 2564  30 เม.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน 2564  30 เม.ย. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  30 เม.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  29 เม.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน สายด่วน โทร 1377  26 เม.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564  21 เม.ย. 2564 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 74
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439