หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การเพิ่มค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2563) [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านบริการชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัฑณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื่อครุภัฑณ์งานบ้านงานครัว ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ในการปฎิบัติงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ในการปฎิบัติงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการขอถอนประกอบการรถที่ไม่ใช้แล้ว [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ยกเลิกคำสั่งและให้เจ้าที่ท้องถิ่นไปราชการ [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ครุภัฑณ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสูบสิ่งปฎิกูล(รถดูดส้วม) [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าการครองชีพชั่วคราว [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439