หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ในรอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลทับคล้อ ปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมชองเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439