หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 กองการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที 3 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
คำแถลงแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439