หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน 2562 [ 11 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
บัญชีเงินเดือนครูเทศบาล [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือคำบรรยายลักษณะงาน/วิเคราะห์ค่างาน [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
สมรรถนะ(Competency) [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
หลักการเขียนหนังสือราชการ [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439