หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศแผนปฎิบัติการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลทับคล้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมฯ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (กองสาธารณสุข) [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง จะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศริบหลักประกันสัญญาฯ ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเข้าเป็นเงินสะสมของเทศบาล [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439