หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 30 กันยายน 2563) รอบ 6 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) รอบ 6 เดือนแรก [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 132  
 
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439