หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือการประเมินเพื่อเลื่อนระดับประเภททั่วไปและวิชาการ [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล เล่ม 3 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล เล่ม 1 (ต่อ) [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล เล่ม 2 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล เล่ม 1 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือคำบรรยายลักษณะงาน/วิเคราะห์ค่างาน [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439