หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับคล้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
     
  คำสั่ง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 66/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับคล้อแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 13 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 4  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 30/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 7 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 526/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 16 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 103/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 102/2566 เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 88/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 91  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 87/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 86/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อ ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 20 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลทับคล้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลทับคล้อที่ 466/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 20 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่ง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
การเพิ่มค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2563) [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านบริการชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 167  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัฑณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื่อครุภัฑณ์งานบ้านงานครัว ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ในการปฎิบัติงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ในการปฎิบัติงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
(1)    2    3    4    
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439