หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับคล้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
     
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการคำนวณเงินเพิ่่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ [ 13 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 4  
 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 16 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
(1)    
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439