หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 30 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 28 [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 27 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 26 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 25 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 24 [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 23 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439