หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
     
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(competency inventory)  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ลูกจ้างประจำ [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ใหม่ [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3105 นิติกร (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3202 นักวิชาการคลัง (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3701 วิศวกรโยธา (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฎิบัติการ-เชี่ยวขาญ) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฎิบัติงาน-อาวุโส) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฎิบัติงาน-อาวุโส) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฎิบัติงาน-อาวุโส) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฎิบัติงาน-อาวุโส) [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439