หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เม.ย. - ก.ย. 2661) [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439