หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12