หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับคล้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อมีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 0.5 และนับถือคริสต์ศาสนาร้อยละ 0.5
ภายในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อมีวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
วัดทรงธรรม
ภายในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อมีศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
ศาลเจ้าพ่อทับคล้อ
 
 
 
เทศบาลตำบลทับคล้อมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ
 
 
 
เทศบาลตำบลทับคล้อมีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง ให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้การศึกษาแก่ชุมชนด้านสาธารณสุข มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนำในการ ดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน มีคลินิกแพทย์เอกชน จำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นคลินิกทั่วไป 3 แห่ง ทันตแพทย์ คลินิก 3 แห่ง ภายในเขตเทศบาลไม่มีโรงพยาบาลแต่จะอยู่นอก เขตเทศบาลทางทิศตะวันออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 
เทศบาลตำบลทับคล้อ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น อำเภอ สถานีตำรวจภูธร รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ยามท้องถิ่น คลินิกแพทย์เอกชน โรงพยาบาลใกล้เคียง เทศบาลตำบลทับคล้อ มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วย เหลือผู้ประสบภัยที่ทันสมัย มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ผ่าน การฝึกอบรมและส่งไปอบรมเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนที่มีการเตรียมพร้อม เทศบาลตำบลทับคล้อได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 2 ครั้ง ร่วมไปถึงงานกู้ภัยกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ กำจัดรังต่อ/รังแตน/รังผึ้ง/จับสัตว์ร้าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยมีอุปกรณ์พร้อมใช้ คือ รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439