หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
นางจุฑารัตน์ บางเขน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางชลิตา จันทร์ปัญญา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายธัญวิสิษฐ์ พิทักษ์พงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกาทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางนิภา พลโคตร์
พนักงานพิมพ์ดีด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439