หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับคล้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลก้าวไกล   ใส่ใจการศึกษา
แก้ปัญหาชุมชน    บนพื้นฐานความพอเพียง”
www.thabklo.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียนและ
  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเข้มแข็ง
  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 
   
  ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียนและ
  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเข้มแข็ง
  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439